Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Vacatures Tuchtcommissie en Commissie van Beroep

Heb jij een juridische achtergrond óf ervaring met de behandeling van overtredingen en klachten? Dan doen we voor onze tuchtrechtspraak graag een beroep op jouw expertise. We zijn op zoek naar een voorzitter en een lid voor onze Tuchtcommissie en twee leden voor onze Commissie van Beroep. Iets voor jou? Dan zien we je reactie graag tegemoet.

Twee wandelaars slaan de handen ineen

Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) is de grootste wandelorganisatie van Nederland. Wij geloven dat wandelen tot een gezonder en gelukkiger leven leidt. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen via wandelen in beweging brengen.

We zijn een hybride organisatie, die zowel leden als wandelconsumenten bedient. Daarbij combineren we ons verenigingskarakter met de kenmerken van een bedrijf. Voor de uitvoering van de tuchtrechtspraak binnen onze vereniging zijn we op zoek naar:

  • 1 voorzitter Tuchtcommissie
  • 1 lid Tuchtcommissie
  • 2 leden Commissie van Beroep

Beide commissie opereren onafhankelijk en bestaan uit minimaal drie en maximaal zeven leden. De voorzitters moeten jurist zijn. 

Wat doet de Tuchtcommissie?

De Tuchtcommissie behandelt tuchtzaken in eerste instantie. Dat gebeurt op basis van het KWbN Tuchtreglement. Daarin is geregeld hoe overtredingen binnen de bond worden behandeld en afgehandeld. Het kan daarbij gaan om overtredingen van de statuten of reglementen of bijvoorbeeld het schaden van de belangen van andere leden of het niet nakomen van verplichtingen.

De behandeling van een tuchtzaak bestaat uit het verzamelen van informatie rond de overtreding, het horen van betrokkenen en het doen van een bindende uitspraak. Zorgvuldigheid in communicatie en bejegening en vertrouwelijkheid zijn daarbij vereist.

Wat doet de Commissie van Beroep?

Wie het niet eens is met een uitspraak van de Tuchtcommissie, kan daartegen beroep instellen. Beroepszaken worden behandeld door de Commissie van Beroep. Indien nodig stelt die nader onderzoek in. Op grond daarvan bevestigt of wijzigt zij de uitspraak van de Tuchtcommissie. Ook de Commissie van Beroep handelt op basis van het KWbN Tuchtreglement.

Wat vragen we?

  • Affiniteit met en kennis van de wandelsport.
  • Lid (worden) van KWbN en kennis van de gang van zaken binnen KWbN.
  • Bij voorkeur een juridische opleiding en/of juridische ervaring dan wel kennis van en/of ervaring met behandeling van overtredingen of klachten. 
  • Onafhankelijke, kritische en analytisch ingestelde geest.
  • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
  • Van onbesproken gedrag.

Aanvullend: de voorzitter van de Tuchtcommissie moet jurist zijn.

Benoeming en zittingstermijn

De benoeming van commissieleden vindt plaats door een besluit van de KWbN Ledenraad. De standaard zittingstermijn is drie jaar met de mogelijkheid tot twee keer een herbenoeming. Op deze vrijwilligersfunctie is de declaratieregeling van KWbN van toepassing. 

Heb je interesse in een van deze functies?

Stuur dan vóór 7 oktober 2023 een e-mail met je motivatie en een cv met relevante ervaring naar Antoinet van der Meer-Gertsen: a.gertsen@kwbn.nl

Meer informatie over de functies is in te winnen bij:
- Jan van Zoest, voorzitter van de Tuchtcommissie, tel. 06-34487434 of
- Ron Adriaans, voorzitter Commissie van Beroep, tel. 06-30279747.

Meer informatie over KWbN vind je hier op kwbn.nl.