Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Vernieuwing en uitbreiding Online Calamiteitenplan

Al meer dan 500 wandeltochten en -evenementen maakten gebruik van het Online Calamiteitenplan van KWbN. Komend jaar willen we het plan verder verbeteren en uitbreiden. Samen met onze lidorganisaties en in 3 stappen.

EHBO Rode Kruis Bloesemtocht op de fiets

Het online calamiteitenplan is belangrijk voor de veiligheid van je tocht en je deelnemers. Het helpt jou als organisator om alle risico’s en te nemen maatregelen gedetailleerd in kaart te brengen. Zo kun je je tocht veilig en verantwoord organiseren en voldoen aan alle eisen bij vergunningsprocedures.

Meer over het online calamiteitenplan

In 2022 gaan we het online calamiteitenplan verder verbeteren en uitbreiden. En dat willen we in nauwe samenwerking met al onze lidorganisaties in 3 stappen doen.

  1. In de week van 13 december ontvang je per e-mail een online enquete. Door deze in te vullen geef je ons meer inzicht in jouw tevredenheid over en vooral suggesties voor verbetering van het online calamiteitenplan. Daarom een vriendelijk verzoek aan jou om mee te doen. Voor het invullen vragen we ongeveer 15 minuutjes van jouw tijd.

  2. Op donderdagavond 20 januari 2022 organiseren we - aan de hand van de enquêteresultaten - een brainstormsessie met 10 lidorganisaties, KWbN en Synanta, de ontwikkelaar van het online calamiteitenplan. Wil je meedenken? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten weten via m.janssen@kwbn.nl.  

  3. Uiterlijk begin maart testen we met een aantal lidorganisatoren de vernieuwde en verbeterde versie. De definitieve nieuwe versie komt in april beschikbaar voor alle lidorganisaties.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met:
Miranda Janssen: m.janssen@kwbn.nl of 06-30111498;
Roel de Krijger: r.dekrijger@kwbn.nl) of 06 38755727.