Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Wandelen in ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer op 20 juni 2019 het ontwerp voor een Nationale Omgevingsvisie aangeboden. Het gaat hierbij om een strategische visie op de toekomstige inrichting van Nederland. Sport en bewegen hebben daarbinnen een goede positie gekregen, waarbij wandelen en wandelpaden specifiek worden benoemd.

Header - Wandelen in ontwerp nationale omgevingsvisie

Om dat voor elkaar te krijgen, smeedde KWbN samen met NOC*NSF en andere buitensportbonden tijdig een coalitie met Wandelnet, Kenniscentrum Sport, GGD/GHOR Nederland en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). In een gezamenlijke position paper maakten deze partijen zich sterk voor een beweegvriendelijke omgeving. Want willen we ons land gezond, sterk en leefbaar houden, dan moet er voor inwoners ook voldoende ruimte zijn om te bewegen, te sporten en te recreëren.

Politieke actie

Het gezamenlijke statement werd verzonden naar de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken (het ministerie dat de coördinatie over de Nationale Omgevingsvisie voert) én naar de sportwoordvoerders van alle politieke partijen. Dit met het dringende verzoek om een beweegvriendelijke omgeving toe te voegen aan de Nationale Omgevingsvisie tijdens een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer op 24 april 2019.

Een succesvolle actie, want bij de publicatie van de ‘ontwerp-NOVI’ op 20 juni bleek dat sport en bewegen daarbinnen een duidelijke positie hebben gekregen. Dit is gunstig, want zo hopen de coalitiepartijen ook provincies en gemeenten van het belang van een beweegvriendelijke omgeving te overtuigen. Met ingang van de nieuwe Omgevingswet (naar verwachting per 1 januari 2021) zijn ook deze overheden verplicht om eigen omgevingsvisies te ontwikkelen.

Belangrijkste quotes

 “In 2050 is de leefomgeving zodanig ingericht dat de gezondheid van mensen bevorderd wordt. De leefomgeving verleidt tot een gezonde leefstijl, zoals bewegen (sporten, bewegen, fietsen en wandelen), spelen, ontspannen en het ontmoeten van anderen. Bijvoorbeeld door meer (stedelijk) groen, waterspeelplaatsen, fiets- en wandelpaden, zitbankjes, groene schoolpleinen en rookvrije gebieden. Door een integrale benadering in de stedelijke ontwikkeling is gezondheidswinst behaald in wijken waar relatief veel kwetsbare groepen wonen.” (pagina 29 ontwerp-NOVI)

“Daarnaast verleidt een gezond ingerichte leefomgeving mensen tot gezond gedrag en voelen mensen zich er prettig (welbevinden). Belangrijke elementen voor een gezonde leefomgeving zijn: uitnodigen tot bewegen (wandelen, fietsen, spelen, sporten), elkaar ontmoeten, en ontspannen. Hierbij hoort ook het stelsel van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken. Zo kan de leefomgeving bijdragen aan vermindering van overgewicht, verlaging van de bloeddruk en meer mentale gezondheid. De leefomgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het gezondheidspotentieel van kwetsbare groepen. Een gezond ingerichte leefomgeving kan daarnaast vaak gecombineerd worden met andere functies, zoals klimaatadaptatie (meer groen en blauw) en actieve mobiliteit.” (pagina 37 ontwerp-NOVI)

“Duurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om ruimte en maatregelen voor wonen en werken, voor bereikbaarheid, klimaatadaptatie, duurzame energie, waterveiligheid, meer natuur en een gezonde leefomgeving (veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, bodem en een inrichting die verleidt tot gezond gedrag). En over dat alles heen vraagt het om een combinatie van bescherming en ontwikkeling van een stedelijke omgeving, die door de inwoners wordt ervaren als aantrekkelijk en waardevol. In gezonde steden wordt de leefomgeving zoveel mogelijk zó ingericht dat mensen er kunnen bewegen, spelen, sporten, ontmoeten en ontspannen. Door slim te combineren leidt toevoeging van nieuwe functies tot weinig extra ruimtebeslag.” (pagina 82 ontwerp-NOVI)

Van ontwerp naar definitieve versie

De ontwerp-NOVI wordt van 20 augustus t/m 30 september 2019 formeel ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kunnen andere overheden, organisaties en burgers hun zienswijzen op de ontwerp-NOVI indienen. Deze zienswijzen worden verwerkt in een definitieve versie, die uitkomt als een structuurvisie onder de bestaande Wet ruimtelijke ordening. Zodra de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, geldt deze structuurvisie als een Omgevingsvisie, zoals in de nieuwe wet bedoeld.

Meer informatie