Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Wandeltochten tijdens de lockdown?

Mag het wel? Mag het niet? En zo ja, onder welke voorwaarden? Om hier duidelijkheid over te krijgen, legden wij de volgende vraag voor aan NOC*NSF en VWS. Is het toegestaan om kleinschalige wandeltochten te organiseren?

Wandelaars mannen bij overstapje in weilanden

Het officiële antwoord uit Den Haag luidt als volgt:

“De maatregelen staan toe om met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur te sporten. Twee groepen moeten elkaar onderling ook aantoonbaar voldoende afstand geven. Dit maakt dat het organiseren van tochten ingewikkeld is.

Echt afstand houden en grotere groepen vermijden zal in de praktijk erg lastig zijn. Als je als deelnemer en als organisatie de kleinschalige tocht kan organiseren, zodat iedereen de maatregelen kan naleven, dan is dat volgens de letter van de regel mogelijk.

Gebruik bij het duiden van deze regel op kleinschalige tochten vooral je gezonde verstand en treedt vroegtijdig in overleg met de contactpersonen bij de gemeente. Houd als organisator vooral rekening met de reden waarom de huidige overheidsmaatregelen zijn ingevoerd: sociale contacten en reisbewegingen moeten worden geminimaliseerd.”

Letter versus geest

Tegelijkertijd gaf Hubert Bruls (voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen) in het AD van 19 december aan dat “Het idee is dat mensen bij elkaar uit de buurt blijven om het coronavirus niet verder te verspreiden. Die zorg is groter geworden nu de omikronvariant rondgaat.”

Kortom: volgens de ‘letter van de regel’ zouden kleinschalige wandeltochten mogen, maar wordt het volgens de ‘geest van de maatregelen’ afgeraden en misschien zelfs verboden. Uiteindelijk zijn het gemeenten die toestemming voor wandeltochten verlenen. Wegen we de woorden van Bruls, dan is het waarschijnlijk dat veel gemeenten dat op dit moment niet zullen doen.

Veel voorzorgsmaatregelen

Natuurlijk staat het elke organisator vrij om, met de letter van de regel in de hand, een wandeltocht te organiseren. Dat betekent echter wel dat je veel voorzorgsmaatregelen moet treffen. Zo is de start altijd buiten en mag er bij start-rust-finish absoluut geen sprake zijn van groepsvorming. Daarnaast moet je precies weten hoeveel deelnemers er zijn en aangeven hoe je overal 1,5 meter afstand garandeert. En zelfs als je dat allemaal kunt regelen, is het nog steeds de vraag of de gemeente de tocht toestaat.

Wat vindt KWbN?

KWbN gaat niet op de stoel van lidorganisaties zitten, noch op die van Rijk en gemeenten. Wel voelen wij ons aangesproken door het moreel appél dat het kabinet doet op elke Nederlander en op de georganiseerde sport. Laten wij voorop stellen dat wij vinden dat sporten en bewegen, in ons geval wandelen, immens belangrijk is voor ieders gezondheid en immuunsysteem. Tegelijkertijd is het zo dat we met ons allen weer zo snel mogelijk uit de lockdown willen komen.

Daarom adviseren wij al onze lidorganisaties om met gezond verstand te handelen en niet ten koste van alles grenzen op te zoeken. Mocht je toch iets fysieks willen organiseren, ga dan in elk geval z.s.m. het gesprek met je gemeente aan.

Een andere serieuze optie is om – net als in eerdere lockdownfases – alternatieven voor fysieke tochten te vinden. Bijvoorbeeld door leden te stimuleren in tweetallen een wandeling te maken. Of digitale tochten te organiseren en uitgepijlde routes aan te bieden die wandelaars op elk gewenst moment kunnen lopen.