Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Wandeltrainingen en wandelgroepen mogen weer!

Goed nieuws voor iedereen die wandeltrainingen en/of groepswandelingen organiseert of daar tot de uitbraak van het coronavirus aan mee deed. We mogen weer beginnen! Daarbij moet iedereen zich dan wel houden aan de richtlijnen van het landelijke 'Protocol verantwoord sporten’. Bovendien kun je pas van start als je eigen gemeente daar toestemming voor heeft gegeven. KWbN adviseert voor de startfase kleine groepen, met een maximale omvang van 10 tot 16 deelnemers.

Na de jeugd (vanaf 29 april) mogen ook volwassenen weer samen sporten in de buitenlucht. Dat is toegestaan vanaf maandag 11 mei op buitensportaccommodaties én in de openbare ruimte, bij voorkeur met, maar ook zonder begeleiding. Voorwaarde is dat het daarbij mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Contactsporten, binnensporten, wedstrijden, toernooien en evenementen blijven voorlopig verboden.

wandeltraining-en-wandelgroepen-mogen-weer-beginnen

Landelijk sportprotocol leidend

Voor de wandelsport betekent één en ander dat we vanaf volgende week weer van start kunnen met onze wandeltrainingen en wandelgroepen. Uiteraard gelden daarbij nog strikte regels, want ieders gezondheid blijft voorop staan. Een belangrijke voorwaarde als je weer van start wilt, is dat je de richtlijnen van het landelijke 'Protocol verantwoord sporten' naleeft. Dit protocol is opgesteld door de sportsector en op vrijdag 8 mei goedgekeurd door het ministerie van VWS en RIVM. Daarmee is het leidend voor alle sportorganisaties en gemeenten in Nederland.

Toestemming gemeente noodzakelijk

Gemeenten hebben de regie bij de herstart van de sport. Daarover maken zij afspraken met lokale sportverenigingen, overige sportaanbieders en beheerders van buitensportaccommodaties en openbare ruimte. Hierdoor kunnen de mogelijkheden en de noodverordeningen per gemeente verschillen. Ga bij je gemeente dus altijd na welke lokale regels gelden en overleg over de locatie(s) waar je training wilt geven.

Ga niet zonder toestemming van je gemeente van start, want dan loop je het risico op onnodige problemen. Houd er daarbij rekening mee dat het landelijke sportprotocol pas in werking treedt als de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. Het is goed mogelijk dat dit in jouw gemeente op 11 mei nog niet het geval is, maar een paar dagen extra kost.

KWbN-adviezen voor wandeltrainers en begeleiders

In aanvulling op het landelijke sportprotocol werkt KWbN aan wandelspecifieke adviezen en tips. Daarmee willen we onze lidorganisaties, trainers en begeleiders zo goed mogelijk op weg helpen bij hun uitdagingen binnen de 1,5 meter samenleving. De adviezen worden vastgesteld door een werkgroep van ervaren wandeltrainers en overige kenners van de wandelpraktijk. Naar verwachting zijn de adviezen in de loop van maandag 11 mei beschikbaar.

Eén van de adviezen betreft de omvang van trainings- en wandelgroepen. In het landelijke sportprotocol is daar geen maximum aan gesteld, maar voor de startfase doet KWbN dat wel. Vanwege de 1,5 meter afstand-verplichting zullen deelnemers wijd uit elkaar lopen. Daarnaast moeten zij samen met de trainer/begeleider aan aangepaste trainings- en omgangvormen wennen. Om dat beheersbaar te houden, adviseert KWbN om te beginnen met groepen van maximaal tien deelnemers en die na iets meer ervaring uit te breiden tot maximaal 16. Stelt een gemeente een lager maximum, dan is dat uiteraard de geldende norm.