Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Collectieve verzekeringen KWbN

KWbN heeft voor lidorganisaties drie collectieve verzekeringen afgesloten. Op deze pagina vind je meer informatie over deze verzekeringen en wat je in geval van schade of een ongeval moet doen.

Vrijwilligers Exodus Wandeltocht Huissen

KWbN heeft voor aangesloten lidorganisaties drie collectieve verzekeringen afgesloten, te weten:

1. Collectieve ongevallenverzekering 
2. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
 
3. Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekeringen zijn afgesloten voor de bij ons aangesloten organisaties, hun bestuursleden en overige vrijwilligers die voor hen actief zijn. 

Per verzekering kun je onderaan deze pagina de volgende documenten downloaden:
a. een factsheet met basisinformatie;
b. de volledige polisvoorwaarden;
c. het actuele verzekeringscertificaat.

Extra informatie:

Schade of ongeval melden

Bij schade moet je contact opnemen met Meijers, afdeling Schade, telefoonnummer 020-64 20 524, zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden. 

Om de schade aan te melden moet je een schadeaangifteformulier invullen. Je kunt dit formulier onderaan deze pagina downloaden. Het formulier moet altijd worden ondertekend door de secretaris of één van de andere bestuursleden van jouw vereniging/stichting. 

Het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier kun je sturen naar:
Meijers
t.a.v. afdeling Schade
Postbus 707
1180 AS Amstelveen
of per e-mail naar schade@meijers.nl.

Voor een schademelding op een ongevallenverzekering geldt het volgende:
-
In geval van overlijden moet je hiervan binnen 48 uur telefonisch aangifte doen bij Meijers.
- Bij kans op blijvende invaliditeit moet je hiervan binnen 8 dagen na het ongeval schriftelijk melding doen bij Meijers.

Algemene vragen

Algemene vragen over de polis lopen via het e-mailadres r.vancalster@meijers.nl.

Of stel je vraag telefonisch via Raymond van Calster, Desiree Bernardi of Dave Mulder. Zij zijn telefonisch op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020-64 20 524. Voor calamiteiten is Meyers 24 uur per dag op dit nummer bereikbaar.

Documenten downloaden

Evenementenverzekering

Als organisator van een evenement wil je natuurlijk alles in de hand hebben. Maar wat er precies gebeurt, weet je nooit vooraf. Bijvoorbeeld noodweer kan je evenement stil leggen en dat kost geld. Om deze kosten op te vangen, is het mogelijk om via Meijers aanvullend een Evenementenverzekering af te sluiten.

Een Evenementenverzekering is altijd maatwerk. Het is dus geen collectieve verzekering van KWbN; je moet hem zelf voor je evenement afsluiten. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Raymond van Calster, via r.vancalster@meijers.nl of via telefoonnummer 020-6420524.