Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Collectieve verzekeringen KWbN

KWbN heeft voor lidorganisaties drie collectieve verzekeringen afgesloten. Op deze pagina vind je meer informatie over deze verzekeringen, de polisnummers en wat je in geval van schade of een ongeval moet doen.

Vrijwilligers Exodus Wandeltocht Huissen

KWbN heeft voor aangesloten lidorganisaties drie collectieve verzekeringen afgesloten, te weten:

1. Collectieve ongevallenverzekering 
2. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
 
3. Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekeringen zijn afgesloten voor de bij ons aangesloten organisaties, hun bestuurders en overige vrijwilligers die voor hen actief zijn. 

Basisinformatie over de verzekeringen is te vinden in de factsheets die je onderaan deze pagina kunt inzien of downloaden. 

Schade of ongeval melden

Bij schade moet je contact opnemen met Meijers, afdeling Schade, telefoonnummer 020-64 20 524, zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden. 

Om de schade aan te melden moet je een schadeaangifteformulier invullen. Je kunt dit formulier onderaan deze pagina downloaden. Het formulier moet altijd worden ondertekend door de secretaris of één van de andere bestuursleden van jouw vereniging/stichting. 

Het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier kun je sturen naar:
Meijers
t.a.v. afdeling Schade
Postbus 707
1180 AS Amstelveen
of per e-mail naar schade@meijers.nl.

Voor een schademelding op een ongevallenverzekering geldt het volgende:
-
In geval van overlijden moet je hiervan binnen 48 uur telefonisch aangifte doen bij Meijers.
- Bij kans op blijvende invaliditeit moet je hiervan binnen 8 dagen na het ongeval schriftelijk melding doen bij Meijers.

Algemene vragen

Algemene vragen over de polis lopen via het e-mailadres r.vancalster@meijers.nl.

Of stel je vraag telefonisch via Raymond van Calster, Desiree Bernardi of Dave Mulder. Zij zijn telefonisch op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020-64 20 524. Voor calamiteiten is Meyers 24 uur per dag op dit nummer bereikbaar.

Documenten downloaden