Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Online AVG

Als wandelorganisatie maak je ongetwijfeld gebruik van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van leden, deelnemers en vrijwilligers. Uit privacy-oogpunt moet je daarbij voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ingewikkeld? Met de Online AVG van KWbN breng je eenvoudig in kaart welke privacyregels voor jouw organisatie van toepassing zijn.

Header | Aan de slag met de nieuwe privacywetgeving

Waarom de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Het is een Europese wet, die sinds 25 mei 2018 binnen de hele Europese Unie van kracht is. De AVG bepaalt waar inwoners van de Europese Unie recht op hebben als het om hun eigen persoonsgegevens gaat. En wat bedrijven en organisaties moeten doen als zij die gegevens willen gebruiken. Dit alles vanuit het oogpunt van privacy.

AVG

De 6 beginselen van de AVG:

 1. Rechtmatig, behoorlijk en transparant: je mag gegevens alleen verzamelen met een duidelijk omschreven doel, op basis van een wettelijke grondslag (zoals toestemming, een overeenkomst of een wettelijke verplichting) en als je de betrokken personen daarover duidelijk informeert.
 2. Doelbinding: gegevens die je voor een bepaald doel hebt verzameld, mag je niet ineens voor een heel ander doel gebruiken.
 3. Dataminimalisatie: je mag niet meer gegevens verzamelen dan voor het betreffende doel noodzakelijk is.
 4. Juistheid: je moet ervoor zorgen dat gegevens juist zijn en ze indien nodig actualiseren.
 5. Opslagbeperking: je mag gegevens niet langer bewaren dan voor het oorspronkelijke doel noodzakelijk is.
 6. Vertrouwelijk en integer: je moet gegevens op een passende manier beveiligen.
De AVG geldt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt, dus ook voor verenigingen, stichtingen, bedrijven en ZZP’ers die wandelactiviteiten organiseren.

Wat moet je geregeld hebben?

Verwerk je persoonsgegevens, dan moet je je houden aan de 6 beginselen van de AVG (zie kader hierboven). Je moet die beginselen niet alleen naleven, maar ook aantonen dát je dat doet (verantwoordingsplicht). Daarbij horen hele concrete verplichtingen, zoals:

 • het bijhouden van een verwerkingsregister (registerplicht);
 • het opstellen van een privacyverklaring (informatieplicht);
 • organisatorische en technische maatregelen om gegevens te beveiligen;
 • het registreren en soms ook melden van datalekken;
 • het maken van schriftelijke afspraken met organisaties/bedrijven waarmee je persoonsgegevens deelt.

Als bestuur moet je goed afspreken hoe je deze en andere AVG-regels het beste kunt naleven. Bepaal daarbij ook wie binnen jouw organisatie voor welke actie(s) verantwoordelijk is. Belangrijk aandachtspunt: hoe zorg je ervoor dat mensen hun privacy-rechten kunnen uitoefenen? Denk aan verzoeken om eigen gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of aan een andere organisatie over te dragen.

Online AVG van KWbN

Alle aspecten van de AVG komen aan de orde in de Online AVG van KWbN. Met dit softwareprogramma breng je in kaart aan welke AVG-verplichtingen jouw wandelorganisatie moet voldoen. Dat werkt als volgt: 

 • Registreer je voor het programma en log in. 
 • Vul online de gegevens van je organisatie in.  
 • Beantwoord de vragen die het programma je voorlegt. 
 • Ken taken en bevoegdheden toe aan bestuursleden/medewerkers/vrijwilligers. 
 • Klik op publiceer en je hebt je eigen handboek AVG!  

Voordelen: 

 • Gemakkelijk, snel en compleet. 
 • Voldoet aan alle actuele privacywetgeving.  
 • Aparte overzichten van taken en verantwoordelijkheden per bestuurslid/medewerker/vrijwilliger.
 • Modeldocumenten inbegrepen. 
 • Geen specifieke voorkennis nodig. 

Registratielink aanvragen 

Wil je gebruik maken van de Online AVG van KWbN? Meld je dan aan via onderstaande button. Je ontvangt dan per e-mail een registratielink en een handleiding voor de Online AVG. Eenmaal ingelogd kan je in dezelfde omgeving ook gebruik maken van Online WBTR en Online Calamiteitenplan. 

Aanvraag registratielink Online AVG

Handleiding downloaden
Ben je op zoek naar de meest actuele versie van de handleiding Online AVG? Je kunt hem hier downloaden.