Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Rolstoeltoegankelijke Avond4daagse

De Avond4daagse is er voor iedereen. Toegankelijkheid is daarom een belangrijke voorwaarde. Wil je dat jouw Avond4daagse goed toegankelijk is voor deelnemers in een rolstoel? Houd dan rekening met de volgende tips en richtlijnen.

Voor mensen zonder beperking maakt toegankelijkheid dingen makkelijk. Voor mensen met een beperking maakt het dingen mogelijk.

1. Informatievoorziening website

Voorafgaand aan de Avond4daagse willen deelnemers met een lichamelijke beperking weten of de wandelroute voor hen toegankelijk is en of de benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Zorg dat alle toegankelijkheidsinfo makkelijk te vinden is en op één pagina vermeld staat onder het kopje ‘Toegankelijkheid’. Denk aan:   

 • Informatie over de bereikbaarheid met auto, openbaar vervoer en taxi.
 • Aanwezigheid en locatie van aangepaste parkeerplaatsen met de juiste afmeting.
 • De afstand van de dichtstbijzijnde aangepaste parkeerplaats naar de start van de Avond4daagse.
 • Duidelijke info over de toegankelijkheid van de wandelroute (obstakels onderweg, gevaarlijke oversteekpunten, soorten ondergrond, op- en afritjes bij trottoirs aanwezig, aangepaste/alternatieve route e.d.).
 • Aanwezigheid én locatie van aangepaste toiletten.
 • Aanwezigheid van toegankelijke horeca/drinkpunten onderweg.  

2. Vervoer

2a. Aangepaste parkeerplaatsen  

 • Zorg voor een aantal (minimaal 1) aangepaste parkeerplaatsen die toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Het aantal hangt af van het aantal te verwachten deelnemers met een beperking.  
 • Deze parkeerplaatsen zijn minimaal 3,50 m breed en 6 m lang.  
 • De aangepaste parkeerplaatsen liggen zo dicht mogelijk bij de start van de Avond4daagse (bij voorkeur binnen 50 m).
 • De parkeervakken zijn duidelijk gemarkeerd en hebben een egale ondergrond.  

2b. Taxi  

 • Zorg dat taxi’s dicht bij de start en finish kunnen stoppen om mensen veilig af te zetten en op te halen (bij voorkeur binnen 50m van de start/finish).  

3. Paden

 • De paden zijn 1,80 m breed, verhard en zonder kuilen en drempels, een plaatselijke vernauwing tot 1,20 m over maximaal 20 m is geen probleem.  
 • De paden moeten vlak, aaneengesloten en stroef zijn, ook in natte toestand. O.a. asfalt, tegels, betonklinkers en slipvrije houten vloerbedekking komen hier voor in aanmerking.  
 • Voetpaden en trottoirafritten zijn goed bereikbaar, vlak (geen hobbels, kuilen, e.d.) en voldoende verlicht.  
 • Hoogteverschillen van meer dan 2 cm worden overbrugd met een op- afrit/hellingbaan.  

4. Rustpost/horecabalie

Een tafel/bar bij de rustpost/horeca waar deelnemers zelf consumpties of andere dingen vanaf pakken, heeft een hoogte tussen 0,70-1,00 m.  

5. Aangepaste toiletten

Zorg voor voldoende (mobiele) aangepaste toiletten bij de start, finish en onderweg.  

6. Aangepaste routebeschrijving 

Tijdens de Avond4daagse hebben alle deelnemers, maar zeker deelnemers met een beperking, behoefte aan de juiste informatie over situaties die ze onderweg tegenkomen. Je kunt die omschrijven in een aangepaste routebeschrijving. Goed om te weten is: de afstand tot een volgende rustplaats, ontoegankelijke paden met eventueel alternatieve route, steile hellingen en smalle paden.  

7. Bejegening en gastvrijheid 

Zorg ervoor dat de vrijwilligers van de Avond4daagse goed op de hoogte zijn van de toegankelijkheid en van de aanwezige faciliteiten. Daarnaast zijn de volgende punten van belang:  

 • Richt vragen en opmerkingen rechtstreeks aan de persoon en niet aan de begeleider, tolk, vader, moeder of ander gezelschap.  
 • Vraag of en hoe je kan helpen voordat je iets (ongevraagd) onderneemt.  
 • Gebruik de correcte terminologie: we spreken over mensen met een beperking of handicap. Verouderde terminologie zoals mindervaliden, invaliden, blinden, doven of doofstommen wordt veelal niet meer aanvaard.