Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Voorwaarden opleiding FitStap coach

KWbN ontwikkelde de opleiding FitStap Coach. Daarvoor stelden wij de onderstaande opleidingsvoorwaarden op.

Opleidingsvoorwaarden FitStap coach

Inschrijven en betalen 

 • Informatie over onze opleiding FitStap coach en bijbehorend tarief vind je op www.kwbn.nl  Hier kun je je ook online inschrijven voor de opleiding.  
 • Betaling geschiedt via iDeal na afronding van de online inschrijving. Houd hiervoor de juiste betalingstools (reader, bankpas, app of mobiel) bij de hand.  
 • Zodra de betaling succesvol is afgerond, ontvang je per e-mail automatisch een inschrijfbevestiging. Uiterlijk 7 dagen voor de eerste opleidingsdag ontvang je meer informatie over de opleiding.  
 • Neemt een bedrijf of organisatie jouw opleidingskosten voor zijn/haar rekening, dan kun je indien noodzakelijk een factuur aanvragen via info@fitstap.nl. 

Annulering door deelnemer 

Deelnemers die zich inschrijven, hebben tot 28 dagen voor de eerste opleidingsdag bedenktijd. Wil je je inschrijving annuleren, geef dit dan door via info@fitstap.nl o.v.v. je naam en startdatum van de opleiding. Tot 28 dagen voor de start van de opleiding ben je geen annuleringskosten verschuldigd. Annuleer je later, dan brengt KWbN administratiekosten in rekening. Deze kosten bedragen:  

 • € 50,00  

Stop je tijdens de opleiding, dan geeft dit geen recht op terugbetaling. 

Het is mogelijk om bij annulering gebruik te maken van een volgende FitStap-opleiding. Hier worden geen meerkosten voor in rekening gebracht.  

Annulering door KWbN  

 • KWbN behoudt zich het recht voor om een opleiding wegens gebrek aan het vereiste aantal  inschrijvingen te annuleren Over een dergelijke annulering ontvang je 10 dagen voor de eerste opleidingsdag bericht. Reeds betaalde opleidingsgelden worden gerestitueerd.  
 • Indien de opleiding door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte/ongeluk van één van de docenten) niet door kan gaan, doet KWbN zijn uiterste best om alle deelnemers tijdig te informeren. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele (reis)kosten die door deelnemers zijn gemaakt. Bij verhindering van een docent gaan we op zoek naar een goed alternatief. Mochten we genoodzaakt zijn om een gedeelte van de opleiding af te gelasten, dan bieden we zonder kosten een extra mogelijkheid aan om alsnog het gemiste onderdeel te volgen.  

Aanwezigheidsplicht 

 • Voor de opleiding FitStap coach geldt een 100% aanwezigheidsplicht.  
 • Indien de productmanager van FitStap je uitdrukkelijk dispensatie heeft gegeven voor het overslaan van een workshop, is dit toegestaan. De dispensatie moet schriftelijk (ook e-mail is akkoord) zijn vastgelegd. 

Aansprakelijkheid 

KWbN kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/of materiële schade, opgelopen tijdens of naar aanleiding van activiteiten die, op welke manier dan ook, verband houden met de opleiding zoals die door KWbN wordt aangeboden. 

Vereisten voor het behalen van het diploma FitStap coach 

 • De kosten voor de Proeve van Bekwaamheid (praktijkopdracht) zijn inbegrepen in de opleidingskosten  
 • Voor de opleiding tot FitStap coach dient de deelnemer zijn of haar praktijkopdracht schriftelijk bij de organisator voor de eerste cursusdag in te leveren via de mail.  Lever je de opdracht te laat in, dan moet KWbN een nieuwe Proeve plannen en bedragen de extra kosten € 250,- exclusief btw. 
 • De modelovereenkomst dient ondertekend te zijn. 
 • 100% aanwezigheid is een vereiste, tenzij er schriftelijk dispensatie is verleend door de productmanager van KWbN. 
 • De diploma’s en certificaten die noodzakelijk zijn voor de erkenning van FitStap coach dienen voorafgaand aan de opleiding opgestuurd te zijn. Dit kan per mail of per post.  

Erkenning 

De opleiding tot FitStap coach is erkend door KWbN.  

Copyright en eigendom 

 • Op alle (online) materialen, informatie en andere overdracht van KWbN geldt copyright. De rechten blijven volledig bij KWbN. Bij certificering aan het einde van de opleiding krijg je het recht om de  trainingen, presentaties en ondersteunende materialen (maar niet filmmateriaal) te gebruiken in je eigen praktijk met expliciete bronvermelding op elke pagina en vermelding van het verbod om materialen te kopiëren of te verspreiden zonder toestemming van KWbN. 
 • KWbN behoudt zich het recht voor om alle trainings- en scholingsactiviteiten op te nemen en onbeperkt te gebruiken. 

Privacy 

Bij inschrijving voor de opleiding ga je akkoord met deze opleidingsvoorwaarden en met het verwerken van je persoonsgegevens door KWbN. Je persoonsgegevens worden verwijderd zodra je je deelname voorafgaand of tijdens de opleiding annuleert. Rond je de opleiding af, dan gelden de regels uit onze privacyverklaring.   

Toelating en intake opleiding tot FitStap coach 

Indien je de FitStap coach opleiding wilt volgen en twijfelt of je aan de toelatingseisen voldoet, informeer hier dan per mail naar bij de projectmanager Opleidingen van KWbN. Indien je niet aan de toelatingseisen voldoet en geen informatie hebt aangevraagd bij de productmanager en achteraf blijkt dat je naar het oordeel van de projectmanager nog niet voldoende niveau hebt, heeft KWbN het recht om je zonder Proeve van Bekwaamheid uit te sluiten van de opleiding.  

 
Meer informatie 

Met vragen kunt je bij ons terecht via info@fitstap.nl of 024-3655575.