Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Bindingsvormen voor wandelaars

Een Compleet-lidmaatschap, een Basislidmaatschap, een abonnement op Magazine Wandel.nl of een donatie. KWbN krijgt een nieuw bindingsmodel voor de periode 2023-2025 en dit zijn dan onze bindingsvormen voor wandelaars.

Header | Bindingsvormen voor wandelaars

1 KWbN-lidmaatschap, 2 varianten

 • Voor wandelaars is er vanaf 2023 nog maar één KWbN-lidmaatschap.
  Dat houdt in dat we qua prijsstelling geen onderscheid meer maken tussen individuele leden en verenigingsleden. Net als nu kent het KWBN-lidmaatschap een basisvariant (KWbN Basis) en een uitgebreidere variant (KWbN Compleet).

 • Wandelaars kunnen een KWbN-lidmaatschap op 2 manieren afsluiten:
  rechtstreeks bij KWbN óf via een lidorganisatie van KWbN. Voor KWbN-leden van lidorganisaties blijft de administratie en facturatie via hun eigen organisatie verlopen.

 • Lidorganisaties krijgen korting op KWbN-lidmaatschappen van hun leden.
  Deze collectiviteitskorting kunnen zij naar eigen inzicht benutten. Bijvoorbeeld om te investeren in hun eigen organisatie en/of om leden korting te geven op hun KWbN-lidmaatschap.

 • Voor leden van lidorganisaties is het KWbN-lidmaatschap niet meer verplicht.
  Leden zonder KWbN-lidmaatschap worden niet bij KWbN geregistreerd, tenzij zij aangeven de nieuwsbrief KWbN te willen ontvangen. Zij zijn dan geen KWbN-lid, maar ontvangen als abonnee dan wel de gratis nieuwsbrief KWbN.

 • Een KWbN-lidmaatschap kan op elke dag van het jaar ingaan.
  Het lidmaatschap loopt tot het eind van het jaar (facturatie naar rato) en wordt vervolgens steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Opzeggen of muteren kan t/m 30 november van het desbetreffende kalenderjaar.
Lidmaatschap Wandelaars Nb

-> Het contributietarief wordt vanaf 2024 jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.
-> De collectiviteitskorting wordt afgebouwd. In 2023 is de korting 30% van het contributietarief; in 2024 25% en in 2025 20%.
 

/magazine-cover1-2022

Abonnement Magazine Wandel.nl

Ben je hoofdzakelijk geïnteresseerd in Magazine Wandel.nl? Met een abonnement ontvang je ons blad vol wandelinspiratie 4x per jaar thuis in de bus. Vanaf december 2022 voegen we daar elk half jaar ook een bijlage met gegevens van wandeltochten aan toe. 

Meer over Magazine Wandel.nl

KWbN Donateur

Ben je geen lid van KWbN, maar sta je wel sympathiek tegenover onze doelstellingen en activiteiten? Dan kun je daar als donateur aan bijdragen met een gift - klein of groot, eenmalig of structureel. Meer over het donateurschap en wat we met jouw donatie doen, lees je op wandel.nl.

Meer over het donateurschap
Vrouw op de paarse hei