Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Paul Sanders over het hoe en waarom van ons nieuwe lidmaatschapsmodel

De KWbN Ledenraad heeft op 31 mei 2022 het nieuwe ‘Model Bindings- en Lidmaatschapsvormen’ voor de periode 2023 t/m 2025 vastgesteld. Het model is gekoppeld aan onze producten en diensten en biedt leden en lidorganisaties meer keuzevrijheid dan in voorgaande jaren. Directeur-bestuurder Paul Sanders licht toe hoe het model tot stand is gekomen en wat belangrijke veranderingen zijn.

Wandelaar helpt vrouw over hek
We willen dat mensen lid van ons zijn omdat ze dat willen, niet omdat ze moeten
Paul Sanders, directeur-bestuurder van KWbN
Paul Sanders, directeur-bestuurder van KWbN

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

KWbN staat aan de vooravond van een strategische wending en het nieuwe lidmaatschapsmodel is daarvan één van de speerpunten.

“Onze samenleving is de afgelopen jaren enorm veranderd en corona heeft dat nog eens versneld”, zegt Paul Sanders, directeur-bestuurder van KWbN. “Anno 2022 maken mensen keuzes op basis van waarden als degelijkheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, echtheid en persoonlijke aandacht. Bovendien kijken zij steeds vaker naar bedrijven en organisaties als het gaat om de aanpak van maatschappelijke problemen, zoals gezondheidszorg, natuur en milieu."

"Willen we wandelaars blijven binden, dan moeten we die waarden integreren in onze producten en dienstverlening. Zorgen dat onze prijsstelling transparant is en dat we de kwaliteit leveren die we beloven. Tegelijkertijd moeten we de infrastructuur van onze lidorganisaties ondersteunen, versterken en vernieuwen. Lidorganisaties vormen onze basis, ons erfgoed, ook dát is voor ons van belang. Bovendien zorgen zij voor wandelaanbod en moeten ook zij zich aanpassen aan nieuwe wensen en behoeften van wandelaars.

Wandelen is enorm populair, maar behoeften verschuiven van georganiseerd naar ongeorganiseerd wandelen. Met ons platform Wandel.nl spelen we daar goed op in. Het aantal bezoekers, de profielen en de omzet blijven stijgen. Daar staat tegenover dat ledenaantallen afnemen. Het aantal verenigingsleden daalt sinds 2016 en het aantal individuele leden sinds 2020."

Op basis van gedegen onderzoek

Met dit alles in het achterhoofd, verrichtte KWbN het afgelopen half jaar uitgebreid
onderzoek naar de kenmerken, wensen en behoeften van wandelaars en wandelorganisaties in Nederland. Daarnaast onderzocht de organisatie de tevredenheid over de huidige producten en dienstverlening van KWbN.

“Uit dat onderzoek blijkt dat wandelaars en wandelorganisaties zich in de kern op twee manieren met KWbN verbonden voelen", vertelt Paul Sanders. "Enerzijds waarderen en verwachten ze allebei dat KWbN zich inzet voor hun belangen én
wandelen positioneert als middel bij gezondheidsvraagstukken.

Anderzijds vinden wandelaars bij KWbN inspiratie en geordende informatie over
bijvoorbeeld tochten, routes en voorzieningen. Wandelorganisatoren vinden exposure voor hun tochten van belang. Maar ook dat ze een vraagbaak hebben, collega’s kunnen ontmoeten en ondersteuning krijgen bij het besturen van hun organisatie en het organiseren van tochten en evenementen.”

Bindingsvormen voor wandelaars

In het nieuwe lidmaatschapsmodel zijn de onderzoeksresultaten vertaald naar verschillende bindingsvormen met bijbehorende producten en diensten. Wandelaars, toegevoegde waarde en keuzevrijheid staan daarbij centraal.

Nieuw is dat er voor wandelaars straks nog maar één KWbN-lidmaatschap is. “We maken geen onderscheid meer tussen verenigings- en individuele leden, want we bieden ze exact hetzelfde”, aldus Paul Sanders. “Alle wandelaars kunnen kiezen uit een Basislidmaatschap en een Compleet Lidmaatschap, vergelijkbaar met het
huidige Alles-in-1-pakket.”

Lidorganisaties kunnen deze lidmaatschappen collectief en met korting voor hun leden inkopen. Zij kunnen zelf kiezen of ze die korting investeren in hun infrastructuur of hem teruggeven aan hun leden. De korting loopt vanaf 2024 jaarlijks terug om zo de huidige prijsverschillen voor wandelaars te verminderen. Het is niet de bedoeling dat KWbN de regie over de lidmaatschappen overneemt. Administratie en facturatie blijven via de betreffende lidorganisatie lopen.

Lidorganisaties worden verplicht om al hun leden op te geven bij KWbN. Leden die géén KWbN-producten en -diensten willen afnemen, kunnen gebruik maken van het Gratis Lidmaatschap. “Daarmee vervalt het verplichte betaalde lidmaatschap”, benadrukt Sanders. “We willen dat mensen betalend lid van ons zijn omdat ze dat wíllen, niet omdat ze dat moeten. Uit ons onderzoek blijkt dat wandelaars onze lidmaatschapsproducten hoog waarderen. Daarnaast horen ze veelal gewoon graag bij KWbN. Die combinatie geeft ons het vertrouwen dat het KWbN-lidmaatschap interessant is én blijft voor alle KWbN-leden."

Belangrijk is dat wandelaars zich nog meer KWbN-lid voelen, aldus Sanders. “Dus is meer persoonlijke aandacht nodig. Daarom komt er, naast de nieuwsbrief Wandel.nl, ook een nieuwsbrief speciaal voor alle KWbN-leden."

Als nieuwe bindingsvorm introduceert KWbN nog dit jaar het Donateurschap. Dat is bedoeld voor wandelaars én organisaties die KWbN als belangenbehartiger van het Nederlandse wandelen een warm hart toedragen.

Bindingsvormen voor wandelorganisaties

Lidorganisaties kunnen vanaf 2023 kiezen uit twee verschillende lidmaatschappen.
Organisaties met een Basislidmaatschap betalen naast een vaste contributie net als nu een aanvullend bedrag per tocht op de Wandelagenda. Daar staat tegenover dat de (minimale) ledenafdracht voor verenigingen in 2023 vervalt. Bovendien kunnen zij kosten terugverdienen met de korting op KWbN-lidmaatschappen voor hun leden.

De contributie voor het Evenement Plus Lidmaatschap is hoger dan die van het
Basislidmaatschap, maar daar zijn een onbeperkt aantal tochten op de Wandelagenda en andere extra voordelen bij inbegrepen. Daarmee komt KWbN vooral tegemoet aan de behoeften van lidorganisaties die veel en/of grotere tochten en evenementen organiseren.

Voor organisaties die alleen een Avond4daagse organiseren én medailles afnemen, is er het Avond4daagse Lidmaatschap met een apart, lager tarief. Met de inkoop van medailles dragen Avond4daagse-organisatoren namelijk al aanzienlijk bij aan de vereniging KWbN.

Bondgenoten

“We willen lidorganisaties ontzorgen, maar het is ook van groot belang dat KWbN en lidorganisaties veel intensiever samen optrekken” vindt Sanders. "Het georganiseerde wandelen kent veel uitdagingen, zoals minder leden, minder vrijwilligers en veel regeldruk. Met elkaar moeten we bedenken hoe we relevant kunnen blijven voor de wandelaar. Dit nieuwe model is een mooi moment om die handschoen als echte bondgenoten met elkaar op te pakken.”