Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Hoe help je jouw deelnemers bij het stellen van doelen?

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Goede voornemens van jouw deelnemers geven jou als trainer de uitdaging om samen met hen haalbare doelen te stellen. Ook als er een nieuwe deelnemer - wanneer dan ook - bij jou komt lopen, kan het stellen van doelen actueel zijn. Hoe kun jij een deelnemer daarmee helpen?

Monique Jansma Groot

Beweegreden achterhalen

Zorg dat het duidelijk wordt waarom een wandelaar zich bij jou of jouw groep wil aansluiten. Zodra je dat helder hebt, kun jij je begeleiding afstemmen op de wensen en behoeften van de deelnemer. Er zijn verschillende redenen waarom iemand gaat wandelen. Voorbeelden zijn:

  • deelnemer moet van de dokter meer gaan bewegen
  • deelnemer wil meer in de natuur zijn
  • deelnemer wil met anderen in contact zijn/sportief bezig zijn
  • deelnemer wil gezonder worden
  • deelnemer wil trainen voor een bepaald wandeldoel

Samen doelen stellen/kleine stapjes maken

Zodra je duidelijk hebt waarom iemand bij jou komt lopen, kun je samen over haalbare doelen praten. Dit is belangrijk om verder te kunnen gaan in je begeleiding. Zoek naar de motivatie van je wandelaar. Als iemand bijvoorbeeld bij jou komt wandelen omdat de dokter dat gezegd heeft, is de motivatie anders dan wanneer iemand wil trainen voor een bepaald wandeldoel. De motivatie achterhalen kan goed door (bij voorkeur) tijdens een eerste wandeling of in een gesprek vooraf “door” te vragen.

Je helpt ook door samen te kijken naar wat iemand leuk en prettig vindt en waar iemand zich comfortabel bij voelt. Kleine doelen, dus eigenlijk “kleine stapjes” werken motiverend. Juist omdat ze haalbaar zijn en succeservaringen opleveren. Daar wordt iemand blij en enthousiast van en dan kan je samen de lat steeds wat hoger leggen.

Realistische doelen

Mensen voor wie de goede voornemens en/of doelen al duidelijk zijn, kun je ondersteunen door daar je begeleiding op aan te passen. Wijs erop dat het goed is realistisch te zijn, help door te (laten) kijken naar de persoonlijke situatie en baseer daar je advies op. Er mag/moet wel uitdaging zijn, maar de lat mag nooit te hoog liggen! Houd rekening met iemands fysieke conditie, maar ook met de thuissituatie en relevante omstandigheden zoals bijv. beschikbare tijd in samenhang met de ambities van de wandelaar.

Doelen bijstellen

Besef tot slot het volgende. Jij bent expert, geen tovenaar. Iemand komt bij jou voor advies en begeleiding en vertrouwt op jouw deskundigheid. De verantwoordelijkheid voor deelname en inzet ligt echter te allen tijde bij je deelnemer. Geeft een deelnemer geen gevolg aan jouw adviezen? Ga dan op zoek naar de reden daarvoor. Zoek samen naar aanpassingen en/of nieuwe mogelijkheden. De gezamenlijk bedachte aanpassingen kunnen de motivatie van je wandelaar opnieuw stimuleren.

Veel succes!
Monique Jansma