Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Hoe je deelnemers kunt ondersteunen in het halen van doelen

Hoe blijf je samen op koers?

Eerder gaven we aan hoe je wandelaars kunt helpen bij het stellen van doelen. Hier gaan we een stap verder. Het nieuwe jaar is al even bezig en als wandeltrainer ben je ongetwijfeld druk in de weer met het begeleiden van jouw deelnemers. Maar hoe blijf je samen op koers? Hoe zorg je ervoor dat de gestelde doelen niet alleen maar voornemens blijven? Wandeltrainer Wanda Catsman geeft tips om de motivatie en progressie van je wandelaars te blijven ondersteunen.

Wandeltraining succes vieren high five
Fotografie: Theo Tangelder

Houd persoonlijke check-ins en motivatiegesprekken
Neem de tijd voor regelmatige persoonlijke gesprekken met deelnemers tijdens of na de training. Deze gesprekken kunnen gericht zijn op de emotionele en fysieke uitdagingen die deelnemers ervaren. Onderzoek samen eventuele belemmeringen voor hun vooruitgang, of dit nu persoonlijke onzekerheden zijn, tijdgebrek of fysieke hindernissen. Door een veilige en vertrouwelijke ruimte te bieden, moedig je openheid aan, wat belangrijk is voor effectieve ondersteuning en motivatie.

Help doelen bijstellen
Is een doel niet haalbaar? Help je deelnemer het doel bij te stellen naar een haalbaar doel of help met het opsplitsen in kleinere, tussentijdse doelen die samen naar het einddoel leiden. Wees betrokken bij het opstellen van deze tussendoelen, en zorg ervoor dat ze niet alleen uitdagend zijn, maar ook haalbaar en passen bij de persoonlijke situatie van de deelnemer.

Vier succes, ongeacht de grootte
Benadruk het belang van het vieren van alle successen, hoe klein ook. Dit kan het zelfvertrouwen van de deelnemers verhogen en hen motiveren om door te gaan.

Moedig zelfreflectie aan
Moedig deelnemers aan om een digitaal of fysiek wandeldagboek bij te houden. Laat ze hun gevoelens voor en na het wandelen noteren, evenals eventuele uitdagingen die ze tijdens hun wandeling tegenkomen. Bespreek deze reflecties tijdens de trainingen en help hen om te zien hoe ver ze gekomen zijn. Gebruik reflectieve vragen om dieper in te gaan op hun ervaringen en om inzicht te krijgen in hoe ze obstakels kunnen overwinnen.

Benut groepsdynamiek en onderlinge steun
Gebruik sociale media en apps zoals Strava om de groepsdynamiek te bevorderen. Moedig leden aan om hun wandelingen te delen en reacties te geven op elkaars prestaties. Organiseer maandelijkse uitdagingen waar iedereen aan mee kan doen, zoals een bepaald aantal kilometers lopen in een maand. Dit soort gezamenlijke activiteiten creëert een gevoel van verbondenheid en gezonde competitie die deelnemers kan aanzetten tot regelmatige deelname.

Laat weten dat een terugval normaal is
Laat deelnemers weten dat het normaal is om een terugval te hebben en dat het belangrijk is om zichzelf niet te hard te veroordelen. Moedig hen aan om vriendelijk te zijn voor zichzelf. Elke kleine stap in de richting van hun doel is een stap in de juiste richting.

Samengevat: als wandeltrainer is jouw rol veelzijdig en impactvol. Door betrokken te zijn bij de persoonlijke ambities van je deelnemers, en door continu aandacht te besteden aan zowel hun fysieke als mentale welzijn, kun je hen helpen hun doelen te bereiken.