Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Alles wat je moet weten over verkeersregelaars

Om het verkeer rondom jouw wandeltocht in goede banen te leiden, zet je evenementenverkeersregelaars in. Daarbij gelden de nodige wettelijke verplichtingen, dus zorg dat je daaraan voldoet. Evenementenverkeersregelaars worden aangesteld door de burgemeester en de politie is toezichthouder, maar als organisator ben je verantwoordelijk voor hun werving, instructie en inzet.

Verkeersregelaar Jong 2 Avondvierdaagse Nijmegen Noord2 170617 Fotosharonwillems 90

Wanneer inzetten?

Lange tijd mocht je alleen evenementenverkeersregelaars inzetten als er sprake was van een evenementenvergunning. Sinds juli 2017 kan dat ook bij een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar (bijvoorbeeld van doorkomstgemeenten) of als alleen een melding van het evenement volstaat.

Evenementenverkeersregelaars zet je in overleg met gemeente en politie in:

  • als je een aanzienlijke toestroom van verkeersdeelnemers verwacht;
  • als het nodig is om wegen af te sluiten, waardoor het reguliere verkeer wordt gehinderd;
  • om specifieke doelgroepen (openbaar vervoer, hulpdiensten) met prioriteit af te wikkelen;
  • om voetgangers en fietsers veilig naar de startlocatie en weer naar huis te leiden;
  • om deelnemers onderweg veilig over te laten steken bij gevaarlijke kruispunten.

Evenementenverkeersregelaars mogen alleen eenvoudige aanwijzingen geven. Denk daarbij aan een stopteken, een oprijteken of richting aanwijzen. Zelfstandig het verkeer regelen op een kruispunt voor alle rijrichtingen is geen taak voor een evenementenverkeersregelaar, maar voor beroepsverkeersregelaars of de politie.

Evenementenverkeersregelaars die jonger zijn dan 18 jaren mag je alleen inzetten op wegen waar niet sneller wordt gereden dan 50 km per uur en waar bij duisternis of slecht zicht voldoende openbare straatverlichting aanwezig is.

Verplichte E-instructie

Evenementenverkeersregelaars moeten minimaal 16 jaar zijn en de verplichte e-instructie van de politie hebben gevolgd. Deze instructie wordt beheerd door de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) en wordt gegeven via de website www.verkeersregelaarsexamen.nl. De e-instructie is 12 maanden geldig en moet daarna opnieuw worden gevolgd.

Als iemand de e-instructie met goed gevolg heeft afgelegd, kan hij of zij een instructieverklaring downloaden en worden zijn/haar gegevens opgeslagen in de database van de politie. Zo kan de gemeente controleren of de burgemeester voorgedragen verkeersregelaars ook daadwerkelijk kan aanstellen.

Posten- en takenplan

Hoeveel evenementenverkeersregelaars je moet inzetten, bepaal je in overleg met gemeente en/of politie. Samen stel je een zogeheten posten- en takenplan op. Daarin staat beschreven op welke locaties verkeersregelaars nodig zijn en wat een verkeersregelaar op een specifieke post moet/mag doen. In het geval van een complexe verkeerssituatie kan de gemeente verlangen dat je een beroepsverkeersregelaar inzet.

Evenementenverkeersregelaars werven

Is het posten- en takenplan gereed, dan kun je evenementenverkeersregelaars gaan werven. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • eigen vrijwilligers de e-instructie laten volgen;
  • gebruik maken van evenementenverkeersregelaars van andere verenigingen;
  • gebruik maken van een verkeersregelaarspool van de gemeente;
  • gebruik maken van de diensten van commerciële organisaties, die behalve evenementenverkeersregelaars vaak ook beroepsverkeersregelaars leveren.
  • gebruik maken van de verkeersregelaarspool van SVNL. Als organisatie kun je je evenement aanmelden bij SVNL en de daar geregistreerde evenementenverkeersregelaars uitnodigen om zich bij je aan te melden. Verkeersregelaars die op je uitnodiging reageren, zijn vaak ervaren en sterk gemotiveerd.

Aanstelling door de burgemeester

Voor de aanstelling door de burgemeester moet je al je verkeersregelaars tijdig opgeven bij de gemeente. Dat doe je door middel van een zogeheten ‘inzetlijst’ met hun voor- en achternamen. De gemeente controleert of iedereen een geldige instructieverklaring heeft en geeft de inzetlijst door aan de politie. Die kan tijdens de tocht of het evenement controleren of een actieve verkeersregelaar ook echt op de inzetlijst staat. Daarom is het belangrijk dat elke verkeersregelaar tijdens jouw tocht/evenement een geldig identiteitsbewijs bij zich heeft.

Als bij een evenement meer gemeenten zijn betrokken, kunnen betrokken burgemeesters besluiten het aanstellen van verkeersregelaars bij één gemeente (centrumgemeente) of de veiligheidsregio neer te leggen. Zij doen dat ‘per mandaat’.

Verkeersregelaars instrueren

Als organisator ben je verantwoordelijk voor een goede taakinstructie van alle verkeersregelaars. Daarbij gelden de afspraken die je met gemeente en politie hebt vastgelegd in het posten- en takenplan. Het is verkeersregelaars niet toegestaan om op hun post meer te doen dan in het plan is vastgelegd.

Deelnemers en bezoekers zien verkeersregelaars vaak als de ‘visitekaartjes’ van een evenement, al is het maar omdat ze in hun geel/oranje hes het duidelijkst opvallen. Geef verkeersregelaars daarom niet alleen hun eigen post- en taakinstructie, maar informeer ze ook in bredere zin. Denk daarbij aan het totale verkeersplan, de juiste weg naar de startlocatie, parkeergelegenheid, te vermijden wegafsluitingen, de loop van wandelroutes en de ligging van rustpunten. Zo kunnen verkeersregelaars iedereen goed doorverwijzen en daarmee punten scoren voor jouw organisatie.

Officiële signaalkleding verplicht

Tijdens hun werk moeten verkeersregelaars verplicht officiële signaalkleding dragen. Dat is een geel/oranje hes met aan de voor- en achterzijde een wit, reflecterend driehoekig verkeersembleem. Deze hes mogen zij alleen dragen tijdens het regelen van het verkeer, dus niet als ze van de ene naar de andere locatie gaan. Sommige gemeenten verhuren verkeersregelaarshessen tegen borgsom, maar je kunt ze ook zelf aanschaffen.

Parkeerregelaars

Op private parkeerterreinen kun je specifieke parkeerregelaars of ‘stewards’ inzetten. Die hebben geen opleiding nodig, maar mogen niet meer doen dan op het terrein parkeerplekken aanwijzen. Zodra ze de weg opstappen om het verkeer aanwijzingen te geven, gaan ze hun boekje te buiten. Omdat parkeerregelaars geen officiële status kennen, mogen ze geen officiële signaalkleding dragen.