Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Commissies

KWbN kent twee vaste commissies: de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. Zij zijn belast met de tuchtrechtspraak van onze vereniging. De leden van beide commissies worden rechtstreeks benoemd door de Ledenraad. Daarnaast kennen we de Commissie Onderscheidingen, die voordrachten voor bondsonderscheidingen beoordeelt.

Twee wandelaars slaan de handen ineen

Tuchtcommissie

Onze Tuchtcommissie bestaat uit:
- Ron Adriaans (voorzitter)
- Bert Huibers
- Andries de Maaker

De Tuchtcommissie behandelt overtredingen van onze verenigingsregels door leden van KWbN. De commissie verzamelt relevante stukken, hoort betrokken partijen en doet uiteindelijk een voor KWbN en leden bindende uitspraak. Dat alles gebeurt op basis van ons Tuchtreglement. 

Commissie van Beroep

Onze Commissie van Beroep bestaat uit:
- Jan van Zoest (voorzitter)
- Irene van Haren
- Chris Crucq

Wie het niet eens is met een uitspraak van de Tuchtcommissie, kan daartegen beroep instellen. Beroepzaken worden behandeld door onze Commissie van Beroep. Indien nodig stelt die nader onderzoek in. Op grond daarvan bevestigt of wijzigt zij de uitspraak van de Tuchtcommissie. Ook de Commissie van Beroep handelt op basis van ons Tuchtreglement

Commissie Onderscheidingen

Onze Commissie Onderscheidingen bestaat uit:
- Wim van Baalen
- Francien van den Heuvel
- Gerard Brouwer


De Commissie Onderscheidingen toetst en beoordeelt aanvragen voor onze bondsonderscheidingen. Dat gebeurt aan de hand van een aantal criteria, die per onderscheiding zijn vastgelegd in ons onderscheidingsbeleid. Na toetsing schrijft de commissie een advies voor de directeur-bestuurder, die over definitieve toekenning van een onderscheiding besluit. Het onderscheidingsbeleid en een aanvraagformulier zijn verkrijgbaar via info@kwbn.nl.