Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Onze organisatie

Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) is een hybride organisatie, die zowel leden als wandelconsumenten bedient. Daarbij combineren we ons verenigingskarakter met de kenmerken van een bedrijf dat op de bredere wandelmarkt opereert. Daarop zijn ook ons besturingsmodel en onze organisatie ingericht.

Vier wandelaars in riviergebied

Bij de vereniging KWbN zijn 850 wandelorganisaties en 50.000 wandelaars aangesloten. Daarmee zijn we met trots de grootste wandelorganisatie van Nederland. De Ledenraad, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder zijn samen verantwoordelijk voor onze strategische koers. In hun werk laten zij zich leiden door de landelijke Code Goed Sportbestuur. 

Ledenraad

De Ledenraad is onze algemene vergadering, ons hoogste bestuurlijke orgaan. De Ledenraad richt zich op de visie en strategische keuzen van KWbN en moet onze jaarstukken goedkeuren. De Ledenraad bestaat uit 24 vertegenwoordigers van de bij ons aangesloten wandelaars en wandelorganisaties. Die komen vier keer per jaar bijeen, met de voorzitter van de Raad van Toezicht als technisch voorzitter.

Maak kennis met onze Ledenraad
RW 23Mrt2022 2078 Ledenraad 1600X900

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Ledenraad en is belast met het actieve toezicht op het bestuur, de algemene en de financiële zaken van KWbN. Voor de financiële controle benoemt de raad uit eigen midden een auditcommissie. De Raad is werkgever van de directeur-bestuurder en heeft voor hem zowel een controlerende, als een adviserende functie. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding. 

Dit zijn de leden van onze Raad van Toezicht
Gijs Janssen

Directeur-bestuurder

Het dagelijks bestuur van KWbN is in handen van directeur-bestuurder Gijs Janssen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor beleidsvoering, bondsleiding, externe vertegenwoordiging, naleving van wet- en regelgeving en sluitende financiële procedures. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Ledenraad, op bindende voordracht van de Raad van Toezicht.

Meer over de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder lees je in ons directiestatuut.

Directiestatuut KWbN

Commissies

KWbN kent twee vaste commissies: de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. Zij zijn belast met de tuchtrechtspraak van onze vereniging. De leden van beide commissies worden rechtstreeks benoemd door de Ledenraad. Daarnaast kan de organisatie andere (tijdelijke) commissies instellen. Een voorbeeld daarvan is de Commissie Onderscheidingen, die voordrachten voor bondsonderscheidingen beoordeelt.

Meer over onze commissies

Medewerkers bondsbureau

KWbN is gevestigd in wandelstad Nijmegen. Vanuit ons kantoor aan de Berg en Dalseweg zetten 20 enthousiaste en gemotiveerde specialisten zich dagelijks in voor het Nederlandse wandelen.

Bondsbureau
Bondsbureau Medewerkers
Vrijwilligers KWbN Ontmoetingsdag

Onze vrijwilligers

Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? Voor KWbN zijn er ruim 120 actief. Niet alleen in bestuur, commissies en platforms, maar ook bij de directe ondersteuning van onze lidorgansaties. Met hun inzet, enthousiasme en kennis van de wandelpraktijk zijn ze onmisbaar bij het realiseren van onze ambitie.