Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het actieve toezicht op het bestuur, de algemene en de financiële zaken van KWbN.

Maak kennis met onze Raad van Toezicht

 • Loek Habraken

  Loek Habraken (1953) is sinds 1 januari 2020 de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij draagt al lange tijd bij aan beleid en praktijk van onze organisatie; van 2008-2018 als voorzitter van het Platform Individuele Leden en sinds november 2018 als lid van de Raad van Toezicht. Loek is opgeleid aan de KMA en bouwde daarna een imposante loopbaan op bij de Koninklijke Landmacht en het ministerie van Defensie. Naast zijn uitzending naar Bosnië was hij onder meer directeur van het Veteraneninstituut en adviseur voor het departement van Defensie. Van 2010 tot 2016 bekleedde Loek bij VNO-NCW de functie van coördinator van het Platform Defensie-Bedrijfsleven.

 • Carmen de Jonge

  Carmen de Jonge (1965) is sinds 20 oktober 2021 lid van de Raad van Toezicht. Van 2009 tot 2020 was zij werkzaam als directeur-bestuurder van Wissenraet Van Spaendonck BV en lid van de algemene directie van Van Spaendonckgroep. In die functie begeleidde zij onder meer verenigingen en stichtingen bij het bepalen van meerjarenbeleid, strategische belangenbehartiging en samenwerking. Inmiddels is Carmen zelfstandig consultant en actief als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB), lid van de Raad van Toezicht van UW én van de Onderwijsgroep Tilburg. Ze wandelt recreatief en is daarnaast betrokken bij de cultuurwereld.

 • Maurice Leeser

  Maurice Leeser (1969) is sinds 19 oktober 2022 lid van de Raad van Toezicht. Maurice is geen onbekende in de wereld van de sportbonden. Zo was hij directeur van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond en van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. Daarvoor was hij actief bij de Dopingautoriteit, Gehandicaptensport Nederland, bij de directie Sport van het Ministerie van VWS en bij N.V Sportbedrijf Lelystad/Stichting Lelystad Vitaal. Momenteel is Maurice eigenaar-directeur van Het Sportkabinet, een organisatieadviesbureau, en manager programma’s bij VeiligheidNL (Kenniscentrum Letselpreventie).

 • Dorien van der Meer

  Dorien van der Meer (1971) is sinds 8 oktober 2020 lid van de Raad van Toezicht. Na een studie Gezondheidswetenschappen ontwikkelde zij zich tot een allround-manager bij verschillende zorg- en welzijns- instellingen. De laatste jaren werkte Dorien als programmaregisseur voor De Gezondste Regio, een samenwerkingsverband van overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties op bestuurlijk niveau in de Achterhoek. Naast haar werk deed Dorien in de zorg ervaring op als bestuurder en toezichthouder. In haar vrije tijd is zij een fervent wandelliefhebber.

 • Jantinus Meints

  Jantinus Meints (1958) is sinds 21 november 2018 lid van de Raad van Toezicht. Hij was jarenlang voorzitter van de financiële commissie van KWBN en in 2018 tijdelijk penningmeester binnen het KWBN-bestuur. Hij is opgeleid als register auditor en werkzaam bij EY. Bij dat bedrijf werkte hij zich van assistent-accountant op tot oprichter/manager van teams van internationale specialisten. Jantinus is een enthousiast lange afstandswandelaar.

 • Jacques Sluysmans

  Jacques Sluysmans (1975) is sinds 21 november 2018 lid van de Raad van Toezicht. Hij is werkzaam als advocaat bij de Hoge Raad en als hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Na zijn studie in Leiden werkte hij in de advocatuur; tegenwoordig als mede- vennoot van Van der Feltz advocaten in Den Haag. Saillant detail: Jacques heeft in Nederland het enige artikel over wandelrecht op zijn naam. In zijn vrije tijd is Jacques een enthousiast wandelaar, nu enigszins getemperd door drie jonge kinderen.

De leden van de Raad ontvangen een vrijwilligersvergoeding.