Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Procedure Ledenraadsverkiezingen

Van 15 t/m 21 februari 2022 zijn er verkiezingen voor de KWbN Ledenraad. Wil jij jezelf hiervoor kandidaat stellen? Dan vertellen we graag hoe de kandidaatstelling, verkiezingen en benoeming exact in hun werk gaan.

Ledenraadvergadering 20 oktober 2021

Kandidaatstelling

Voor de geografische regio's (12 zetels, 2 per regio)
KWbN kent 6 geografische regio’s: Brabant-Zeeland, Gelderland, Limburg, Noord, Overijssel-Flevoland en West. Al onze lidorganisaties zijn in één van deze regio's ingedeeld en kunnen stemmen op 2 kandidaten uit die regio. Ben jij lid van een lidorganisatie, dan kun je je kandidaat stellen als Ledenraadslid voor de regio waarbinnen jouw organisatie is ingedeeld. Ben je lid van meerdere lidorganisaties in meerdere regio’s, dan kun je je slechts kandidaat stellen voor 1 regio.

Voor het platform landelijke organisaties (3 zetels)
Je kunt je kandidaat stellen als Ledenraadslid voor deze kiesgroep als je lid bent van een lidorganisatie die door KWbN officieel is aangemerkt als landelijke organisatie. Het platform kiest haar eigen leden. 

Voor het platform individuele leden (9 zetels)
Alle individuele leden van KWbN kunnen zich verkiesbaar stellen als Ledenraadslid namens het platform individuele leden. De verkiezing geschiedt trapsgewijs. Dat betekent dat degene die zich kandidaat stelt zich aansluit bij en wordt gekozen door de Kerngroep Individuele Leden.

Ben je wandelaar, nog geen lid van KWbN, maar wil je wel deel uitmaken van onze Ledenraad? Ook dan word je van harte uitgenodigd om te reageren. Voorwaarde voor kandidaatstelling is dan wel dat je individueel lid wordt van KWbN en jezelf aansluit bij de Kerngroep Individuele Leden.

Om je kandidaat te stellen, vul je onderstaand formulier in. Hierin vragen we om jouw persoonsgegevens, ervaring, motivatie en de kiesgroep waarvoor je je kandidaat stelt.

Formulier Kandidaatstelling KWbN Ledenraad

Selectiecommissies

Er zijn 3 selectiecommissies; voor elke kiesgroep 1. Elke commissie bestaat uit minimaal 3 leden, inclusief de commissievoorzitter. De commissies worden ondersteund door het KWbN-bondsbureau. De belangrijkste taken van de commissie zijn: toetsen van geschiktheid kandidaten, opstellen van kieslijsten en vaststellen van de verkiezingsuitslag. 

Verkiezingen en benoeming

Meteen nadat de kieslijsten zijn vastgesteld, maken we de kandidaten bekend op deze website. Kort daarna starten de digitale verkiezingen. In elke geografische regio kan een lidorganisatie zijn stem uitbrengen op twee kandidaten. In het platform individuele leden en het platform landelijke organisaties kan worden gestemd op 9 respectievelijk 3 kandidaten.

In alle gevallen geldt dat de kandidaten met de meeste stemmen de verkiezing winnen en benoeming als Ledenraadslid een feit is. De benoeming gaat in op de dag nadat de verkiezingsuitslag bekend is en wordt schriftelijk bekrachtigd door de directeur-bestuurder. 

Belangrijke data

Je kunt jezelf tot 1 februari 2022 kandidaat stellen. Daarna hebben de selectiecommissies 2 weken de tijd om alle kandidaten te toetsen en de kieslijsten samen te stellen. De verdere planning is als volgt:

Bekendmaking kandidaten en verkiezingen
15-02 t/m 21-02-2022

Eventuele herverkiezingen
23-02 t/m 28-02-2022

Communicatie uitslag verkiezingen
dinsdag 1 maart 2022

Benoeming nieuwe Ledenraadsleden
woensdag 2 maart 2022

1e vergadering nieuwe Ledenraad
donderdag 23 maart 2022