Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Stel jezelf kandidaat voor de KWbN Ledenraad!

Weet jij wat er speelt in de wereld van het wandelen? Kun je goed samenwerken? Kun je denken en handelen in het algemeen belang van het wandelen en de wandelaar? Wil je meepraten en meebeslissen over onze strategische koers? Stel je dan kandidaat voor de KWbN Ledenraad.

Ledenraadvergadering 20 oktober 2021

Onze lidorganisaties en individuele leden kiezen eens in de drie jaar vertegenwoordigers voor de KWbN Ledenraad. Binnenkort is het weer zover, met nieuwe verkiezingen van 15 t/m 21 februari 2022. Elk lid van KWbN kan zich daarvoor tot 1 februari 2022 kandidaat stellen. 

Direct kandidaat stellen

Over de KWbN Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste bestuurlijk orgaan binnen KWbN. Samen met directeur-bestuurder Paul Sanders en de Raad van Toezicht is de Ledenraad verantwoordelijk voor onze strategische koers. Het bondsbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering en de Raad van Toezicht voor het toezicht daarop.  

In de Ledenraad zijn 24 zetels beschikbaar: 12 voor vertegenwoordigers van de lidorganisaties in de geografische regio’s (2 per regio), 9 voor vertegenwoordigers van onze individuele leden (wandelaars) en 3 voor vertegenwoordigers van de landelijke organisaties.

Meer over het bestuur van KWbN

Over de verkiezingen

De verkiezingen vinden plaats binnen 3 (kies)groepen. Binnen elke groep kan worden gestemd op kandidaten die door een selectiecommissie op de kieslijst zijn geplaatst. De vertegenwoordigers van:

  1. de lidorganisaties in een geografische regio worden gekozen door de lidorganisaties die onder de betreffende regio ressorteren;
  2. de individuele leden (wandelaars)worden gekozen door de Kerngroep Individuele Leden. Dit is de officiële vertegenwoordiging van het platform individuele leden.
  3. de landelijke organisaties worden gekozen door het platform landelijke organisaties waarvan alle landelijke organisaties onderdeel uitmaken.

Per kiesgroep winnen de kandidaten met de meeste stemmen en daarmee zijn zij als Ledenraadslid benoemd. Kandidaten die niet genoeg stemmen hebben vergaard, komen op een reservelijst. Deze lijst is van belang om eventuele tussentijdse vacatures in de Ledenraad snel op te vullen.

Wie zoeken we?

We zoeken 21 mensen die in staat zijn om, samen met de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht, de strategische koers voor KWbN uit te zetten. Als ledenraadslid neem je kennis van jouw achterban mee en plaats je die binnen het overkoepelend belang van het wandelen én KWbN.

Als Ledenraadslid zit je zonder last en ruggenspraak in de raad. Dat wil zeggen dat je bereid en in staat moet zijn om op basis van eigen inzicht en overtuiging de dialoog aan te gaan, standpunten in te nemen en te stemmen. Je hebt affiniteit met wandelen en wilt een bijdrage leveren aan de toekomst daarvan.

Om je verkiesbaar te stellen, moet je minimaal 18 jaar en lid van KWbN zijn (of willen worden). Daarnaast moet je passen binnen het profiel van Ledenraadslid.

Download het profiel Ledenraadslid

Stel jezelf kandidaat!

Ben je enthousiast? Stel jezelf dan kandidaat! Hoe de kandidaatstelling, verkiezingen en benoemingen exact in hun werk gaan, lees je op deze pagina

Al bekend met de procedure? Dan kun je jezelf hieronder direct aanmelden.

Ja, ik stel mij kandidaat!